Wassenaar bezorgd over wanhopige ondernemers

Trouw -  februari 2021

Huisartsen in Wassenaar hebben alarm geslagen over de stijging van het aantal inwoners met depressieve klachten en suïcidale gedachten, onder wie opvallend veel ondernemers.
 

Eind vorig jaar ontvingen huisartsen in Wassenaar meer dan honderd inwoners op hun spreekuur die de wanhoop nabij waren. Sommigen meldden alleen suïcidale gedachten, anderen liepen al rond met plannen. De huisartsen maken zich extra zorgen over de ondernemers, die soms al personeel hebben ontslagen en doodsbenauwd zijn dat hun zaak op de klippen loopt.
De gemeente heeft in december een zelfstandigenloket geopend, waar deze groep onder meer schuldhulpverlening kan aanvragen. Wie alsnog onder de radar blijft, kan een brief of telefoontje verwachten, zegt wethouder Inge Zweerts de Jong. De een is gebaat bij een gesprek, een ander verlangt naar een nieuw perspectief en kan hulp krijgen bij omscholing of vrijwilligerswerk.
Speciale aandacht is er voor ondernemers met psychiatrische klachten die in de GGZ op een wachtlijst belanden. In de regio Haaglanden duurt het een half jaar tot negen maanden voordat een therapeutische behandeling begint. Hulpverleners zullen in de tussentijd contact houden met deze groep om de wachttijd te overbruggen. Praten helpt om de spanning te verminderen en de veiligheid te vergroten, zegt Ricco de Goede, projectleider suïcidepreventie.
De nijpende situatie in Wassenaar, waar volgens de wethouder relatief veel ondernemers wonen, is niet uniek. 113 Zelfmoordpreventie wordt de laatste maanden steeds vaker benaderd door organisaties als het MKB en de Kamer van Koophandel, die zich zorgen maken over ondernemers.
Volgens Jacqueline Regeling, kwartiermaker bij 113 Zelfmoordpreventie, is er een kritieke fase aangebroken. “Veel ondernemers weten niet meer hoe het verder moet en zijn boos. Ze hebben alle bronnen aangeboord, al hun spaargeld in het bedrijf gestoken of geld geleend van familie, en nog steeds is er geen zicht op betere tijden. Voor sommigen is dit een geschikt moment om zich te bezinnen op het ondernemerschap.”
Wassenaar heeft vorig jaar al samen met partner-gemeente Voorschoten een plan voor suïcidepreventie gemaakt. In dat licht zijn medewerkers van de gemeente en welzijnsorganisaties getraind om suïcidaliteit te herkennen en te bespreken; later dit jaar volgen het UWV en de woningcorporatie. Bovendien bereidt de gemeente een publiekscampagne voor om het taboe op zelfdoding te doorbreken.
Regeling raadt alle gemeenten aan om in actie te komen. “Belangrijk is om korte lijnen tussen instanties te bewerkstelligen zodat een huisarts of UWV-medewerker weet waar een ondernemer in nood het best kan aankloppen.”
In Nederland plegen volgens elke dag vijf mensen suïcide, 113 Zelfmoordpreventie. Bij elke zelfdoding worden 135 mensen in de omgeving persoonlijk geraakt en lopen vijftien nabestaanden acht jaar lang een verhoogd risico om ook uit het leven te stappen.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem bij 113 Zelfmoordpreventie: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113

Website door: Casper van Rongen